MARSTAV

MARSTAV

Poradenství

Projekce

Inženýring

Stavby

O nás

MARSTAV – již od roku 1992 se zabýváme obchodní činností, poradenstvím, výstavbou a rekonstrukcí v ČR a na Slovensku :

Stavba a rekonstrukce budov, domů, bytů, nemovitostí.

Realizace sádrokartonových a zděných konstrukcí, pokládka podlahových krytin.

Výroba interiérů na míru, kuchyní, vestavěných skříní, kanceláří, pokojů, koupelen a jiného nábytku.

Elektro – VN, NN, MaR, FVE – dodávky, montáže, servis, kontroly, opravy a projektové dokumentace.

Revize – elektrických zařízení a spotřebičů, nouzových osvětlení, hromosvodů, včetně odstranění závad.

Výtahy – výroba, montáž, rekonstrukce, servis a údržba.

Svářecí a zámečnické práce, výroba a montáž plechových parapetů a ocelových konstrukcí, včetně vypracování PD.

Bednící, betonářské, železo-betonářské, stavební, dokončovací a pomocné práce na pozemních a dopravních stavbách.

Údržba a likvidace zeleně a zahrad, likvidace nelegálních skládek, vyklízení budov a prostor.

Horkovodní mytí, čištění a údržba povrchů a ploch – střechy, fasády, dlažby, sportoviště, průmyslové provozy, atd.

Správa a údržba nemovitostí pro společenství vlastníků, bytová družstva, firmy a fyzické osoby.

Veškeré práce provádíme výhradně pracovníky s dlouholetou praxí, kdy si zakládáme zejména na vysoké kvalitě prováděných prací. 

Elektro

Elektromontážní práce – projekty, audity, dodávky, montáže, servisy, kontroly a revize.

Projektová dokumentace elektroinstalace.

Silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, kabelové koncovky a spoje, elektrické zařízení, rozvody.

Elektrorevize.

Elektrických zařízení. / Elektrických spotřebičů. / Nouzových osvětlení. / Hromosvodů. / Odstranění závad.

Měření a regulace – řízení a optimalizace systémů vytápění, klimatizování a jiných procesů.

Instalace datových kabelů.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) – pravidelná revize dle ČSN.

Montáž a zapojení FVE (rodinné domy, budovy, průmyslové haly a pozemky).

Kontrola panelů a rozvaděčů pomocí revizních přístrojů a odhalení poruch.

Servis a opravy / měření kabeláže / kontrola uchycení / čištění panelů.

BOZP a PO

Školení * Poradenství * Dokumentace * Dodávka * Montáž * Servis * Revize

SAFE GROUP

www.safegroup.cz

Profesionální komplexní služby v oblasti BOZP, Požárně bezpečnostního řešení, Požární ochrany, První pomoci a měření hluku.

• BOZP – oprávněnými osobami v prevenci rizik dle §10 odst.1  dle zákona 309/2006 sb.

• Požárně bezpečnostní řešení, PBŘ – oprávněnými osobami dle zákona 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů. 

• Požární ochrana – oprávněnými osobami §11 odst.1 dle zákona 133/1985 o požární ochraně.

• První pomoci – Zdravotnický záchranář bez odborného dohledu dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků.

• Hluk – zpracování kvalitní hlukové studie na základě naší znalosti legislativy, metodiky a ČSN norem.

Školení * Servis * Kontroly * Poradenství * Dokumentace

• Hydranty, hasicí přístroje, Věcné prostředky, Bezpečnostní prvky, PO doplňky a příslušenství.

• EPS – Elektronický poplachový systémy SCHRACK, BOSCH a DETECTOMAT s možností napojení na PCO dle souboru norem EN – 54 (2021).

• Nouzové osvětlení DIN a SCHRACK – dle norem EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034.

• ESSMANN GmBh – ZOKT : Zařízení na odvod kouře a tepla, schodišťové sady typu RWA, RWG a NRWG.

• HILTI – aplikace a revize protipožárních systémů.

Dodání * Montáž * Servis * Revize * Poradenství * Zkoušky, včetně tlakových zkoušek nádob * Ekologická likvidace

Veškeré naše služby provádíme vždy výhradně našimi Odborně způsobilými osobami, Autorizovanými inženýry v oblasti projektování PO a profesionálními záchranáři s dlouholetou praxí v oboru s důrazem na individuální přístup a praktickou výuku.

Kontakt

MARSTAV

Na Zbytkách 519

738 01 Staré Město u FM

+420 704 070 070

info@marstav.cz

www.marstav.cz

www.myjemeto.cz

www.safegroup.cz

www.lifeinnovation.cz