MARSTAV

SAFE GROUP

www.safegroup.cz

Profesionální komplexní služby v oblasti BOZP, Požárně bezpečnostního řešení, Požární ochrany, První pomoci a měření hluku.

• BOZP – oprávněnými osobami v prevenci rizik dle §10 odst.1  dle zákona 309/2006 sb.

• Požárně bezpečnostní řešení, PBŘ – oprávněnými osobami dle zákona 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů. 

• Požární ochrana – oprávněnými osobami §11 odst.1 dle zákona 133/1985 o požární ochraně.

• První pomoci – Zdravotnický záchranář bez odborného dohledu dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků.

• Hluk – zpracování kvalitní hlukové studie na základě naší znalosti legislativy, metodiky a ČSN norem.

Školení * Servis * Kontroly * Poradenství * Dokumentace

• Hydranty, hasicí přístroje, Věcné prostředky, Bezpečnostní prvky, PO doplňky a příslušenství.

• EPS – Elektronický poplachový systémy SCHRACK, BOSCH a DETECTOMAT s možností napojení na PCO dle souboru norem EN – 54 (2021).

• Nouzové osvětlení DIN a SCHRACK – dle norem EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034.

• ESSMANN GmBh – ZOKT : Zařízení na odvod kouře a tepla, schodišťové sady typu RWA, RWG a NRWG.

• HILTI – aplikace a revize protipožárních systémů.

Dodání * Montáž * Servis * Revize * Poradenství * Zkoušky, včetně tlakových zkoušek nádob * Ekologická likvidace

Veškeré naše služby provádíme vždy výhradně našimi Odborně způsobilými osobami, Autorizovanými inženýry v oblasti projektování PO a profesionálními záchranáři s dlouholetou praxí v oboru s důrazem na individuální přístup a praktickou výuku.