MARSTAV

Zahrady

www.myjemeto.cz

Údržba zeleně parků, sadů, zahrad, okolí komunikací, železnic, silnic, parkovišť, chodníků, cyklostezek a turistických tras.

Vysekávání a úklid okolí komunikací, železnic, silnic, parkovišť, chodníků, cyklostezek a turistických tras.

Vyčištění a úklid neudržovaných zahrad a pozemků s vyřezáním náletových dřevin a odstraněním nevhodných stromů kácením s následným zpracováním pokácených stromů špalkováním, štěpkováním větví až po možnost frézování pařezů.

Práce s motorovou pilou. / Kácení s následnou manipulaci se dřevem. /  Rizikové kácení (možnost využití plošiny). /  Špalkování dřeva s odvozem.

Ořezávání větví, práce s ruční vyvětvovací pilou. /  Odstranění náletových a nežádoucích dřevin. / Práce s křovinořezem, sekání travin. 

Štěpkování větví stromů, keřů, zahradního odpadu, včetně případného odvozu štěpky.

Frézování pařezů až do hloubky 20 cm pod úroveň povrchu. 

Likvidace nelegálních skládek.