MARSTAV

Elektro

Elektromontážní práce – projekty, audity, dodávky, montáže, servisy, kontroly a revize.

Projektová dokumentace elektroinstalace.

Silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, kabelové koncovky a spoje, elektrické zařízení, rozvody.

Elektrorevize.

Elektrických zařízení. / Elektrických spotřebičů. / Nouzových osvětlení. / Hromosvodů. / Odstranění závad.

Měření a regulace – řízení a optimalizace systémů vytápění, klimatizování a jiných procesů.

Instalace datových kabelů.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) – pravidelná revize dle ČSN.

Montáž a zapojení FVE (rodinné domy, budovy, průmyslové haly a pozemky).

Kontrola panelů a rozvaděčů pomocí revizních přístrojů a odhalení poruch.

Servis a opravy / měření kabeláže / kontrola uchycení / čištění panelů.

BOZP a PO

Školení * Poradenství * Dokumentace * Dodávka * Montáž * Servis * Revize