MARSTAV

Projekce

Architektonické studie a návrhy dle požadavků a možností investora.

Zpracování stručných návrhů stavby a situace stavby – návrh optimálního umístění stavby na pozemku, návrh na připojení stavby na komunikace a inženýrské sítě, zasazení stavby do terénu.

Návrh půdorysů a funkčních uspořádání budovy, řezy – výškové poměry podlaží, střech a terénu.

Pohledy (vzhled fasády a objektu) / Předběžné kalkulace nákladů. / Projektování staveb.

Zpracování projektové dokumentace potřebné pro všechny etapy výstavby dle požadavků stavebního zákona a souvisejících vyhlášek :

– novostavby rodinných, bytových, halových a drobných staveb

– rekonstrukce, stavební úpravy

– přístavby, nástavby, půdní vestavby

– technické vybavení budov

Zajištění podkladů pro následující realizaci záměrů klienta a další projekční činnost spojenou s tímto záměrem.

Pasport stavby. / Geodetické zaměření. / Odhad investičních nákladů. / Rozpočty. / Položkové rozpočty a výkazy výměr.

Podrobné zaměření objektů a jejich fotodokumentace jako podklad pro následující projekční činnost.