MARSTAV

Kanalizace

Provádíme výstavbu kanalizačních sítí, kanalizačních řadů a přípojek objektů,

s pokládkou potrubí všech profilů a průměrů.